Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Műfajok

Cikkek

Sogetto

2012.10.10

| Menüpont: Műfajok

A soggetto cavato olyan téma, amely úgy keletkezik, hogy egy név vagy mottó szótagjait illetve betűit szolmizációs szótagként vagy hangnévként olvassák és ültetik kottába, s így a témában szavakkal kifejezhető értelem rejlik.

 

Moresca

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

A moresca valószínűleg a 14. században keletkezett, 1427-ben Burgundiában már ismert tánc. Eredetét egyrészt termékenységi táncokkal, másrészt a keresztényeknek a mórokkal vívott küzdelmeivel hozzák összefüggésbe (spanyolul morisco = szerecsen, mór).

 

Saltarello

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

A saltarello (kis ugrás) a 14. század óta ismert gyors mozgású, hármas ütemű olasz tánc, mely mely néptáncként alaplépéseiben mindmáig fennmaradt. Legkorábbi példái a Lo-ban találhatók.

 

Estampie

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

Az estampie a 13-14. század világi (elsősorban hangszeres) zenéjének a sequentiához és laihoz hasonló folytonos ismétlésen alapuló formája.

 

Gagliarda

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

A gagliarda francia vagy olasz eredetű, pantomimszerűen előadott, szilaj, hetyke csalogató-tánc a 16-17. században. A gagliarda első zenei forrásában a gagliarda hármas ütemű, rendszerint háromrészes, homofon, páros ütemcsoportokból áll.

 

Pavane

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

A pavane többnyire páros ütemű udvari lépőtánc, mely a 16. sz. első negyedében váltotta fel a basse danse-t, virágzása a 16/17. századra esik.

 

Basse danse

2012.09.23

| Menüpont: Műfajok

A basse danse az 1450-1525 körüli idők udvari tánca, kimutatható Franciaországbanm a Németalföldön és Itáliában. A basse danse-ot Arbeau 1588-ban mint ugrás nélküli mély táncot említi.

 

Ballet de cour

2012.09.20

| Menüpont: Műfajok

A ballet de cour (udvari balett) 1580-1660 díszes kiállítású, ének-és hangszerkíséretes balett, mitológiai-allegórikus cselekménnyel és pantomimikus alapötlettel, amilyen például az "elvarázsolás".

 

Comedia-ballet

2012.09.20

| Menüpont: Műfajok

A comédie-ballet az operához közelálló francia színpadi műfaj, melyet 1664-ben Lully és Moliére kezdeményezett, XIV. Lajos udvari ünnepségeire.

 

Tragédie lyrique

2012.09.19

| Menüpont: Műfajok

A tragédie lyrique (tragédie en musique néven is) a francia barokk zenés színház 17. század utolsó harmadában kialakult műfaja. A tragédie lyrique előzményei a ballet de cour és a comèdie-ballet